Biodlarna Schneider

Företaget

Peter håller kurser i biodynamisk biodling. Se under kurser och tag kontakt för mer information och anmälan.

Peters bok, Handbok i naturlig biodling, ser ut så här:

Natur & Kultur, Handbok i naturlig biodling, av Peter Schneider Vingesköld och Anette Dieng

Vår biodling följer både KRAV och DEMETER reglerna och vi får årliga kontrollbesök av båda organisationer.
Utöver dessa regler har vi själva bestämt att våra bisamhällen alltid får behålla så mycket honung som de behöver för vintern. Från hösten 2015 byter vi inte längre honung mot socker, utan vi skördar bara överflödet som bina har samlat.

KRAV är känt för de flesta, här kommer lite kort om DEMETER, som har världens strängaste krav på ekologisk odling!

Alla åtgärder i bisamhällen tar hänsyn till att bisamhället är en organism, en helhet. Tex så byter vi aldrig ut drottningen i ett samhälle mot en främmande. Istället får bisamhället själv föda upp sina drottningar när de har bestämmt sig för svärmning.

Svärmningen, bisamhällets sätt att föröka sig, välkomnas hos oss istället för att motarbetas.

I våra bikupor får bina röra sig fritt och obehindrat utan galler. Och de får bygga sina egna vaxkakor i yngelrummet som det har gjort i miljontals år. Då bestäms cellernas storlek av bina själva och inte av vaxkakefabriken. Och de har altid rent vax i kupan utan gifter från andra biodlingar.

Vart flyger bina? - Våra bin flyger över stora områden, men som demeterbiodlare placerar vi alla våra kupor på krav- och demetercertifierade gårdar eller på okultiverade och vilda områden.

Demeterhonung – En naturligare syn på biodling. Vi tror att denna helhetssyn på bisamhället ger friskare bin och en bättre kvalitet på honungen.

Vi är glada att vi är de första demeterbiodlare i Sverige och att nu alla våra bisamhällen får äta sin naturliga föda -honung- året om!

Kontakta oss gärna för mer information.