Biodlarna Schneider

Aktuellt i Oktober

Alla samhällen behandlas mot varroakvalstret med oxalsyra. Den här behandlingen tillsammans med drönaryngelutskärning (nedre bilden) på våren håller varroan i schack.

Läs mer om varroabekämpning i Jordbruksverkets broschyr Varroabekämpning med ekologiska metoder:
Ladda ner PDF från jordbruksverkets hemsida.

Eller besök deras hemsida, där finns även broschyrerna Bekämpning av varroakvalster med spärrboxmetoden, Amerikansk yngelröta och Öka skörden med honungsbin och jordhumlor.