Biodlarna Schneider

Aktuellt i Maj

På bilden en bigård på Yttereneby, en boidynamisk mjölkgård i Järna, med 16 nya avläggare.

Utvecklingen i bisamhällen tar riktig fart nu. Det föds omkring 2000 arbetsbin varje dag, och om vädret tillåter kan bina samla 10 kg honung i veckan nu. Det gäller att se till aså de har plats till den i kupan.

Nu föds också de först drönarna, hannarna i bisamhället. Det visar på att tiden är inne då bisamhället som helhet kan föröka sig, svärmtiden börjar.
De samhällen som har bestämt sig för svärmning i år inleder processen med att drottningen lägger ägg i drottningsceller, nya drottningar ska bli till.
Äggen kläcks efter 3 dagar och drottninglarverna matas omsorgsfull med ren drottninggele´. Det är binas "mjölk", en mycket proteinrik körtelsaft som är foder till alla larver i kupan. Det är dock bara de larver som ska bli drottningar som får den outspädd hela larvstadiet.
Efter 8 dagar täcks drottningscellerna som nu är lillfinger stora med ett vaxlock och larven börja sin förpuppning och förvandling till färdig insekt.

Det är också dagen då den gamla drottningen ger sig av med halva bistyrkan för att hitta ny bostad och grunda ett nytt samhälle, bina svärmar!
Med sig i sina honungsmagar har de ett förråd som gör att de klarar sig de första dagarna. Efter sig lämnar de hela honungsförrådet, vaxbygget, yngel och kupan till den nya drottningen som kommer att kläckas 8 dagar senare.